×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  1.  ارزیابی عوامل خطر مسمومیت های غیرعمدکودکان: مطالعه ای موردـ شاهدی در تهران
  2.  بررسی وضعیت اجتماعی موتور سواران تصادفی در بهار سال 1391 در بیمارستان امام حسین (ع)
  3. یکسان سازی و ادغام داده های موجود حوادث و سوانح ترافیکی کشور
  4.  آماده ساختن بانک جامع اطلاعات حوادث ترافیکی در کشور
  5. ثبت سوانح ترافیکی در صحنه تصادف در محور تهران کرج
  6.  بررسی دانش نگرش و عملکرد جامعه در رابطه با اجباری شدن کمربند ایمنی
  7. بررسی نقش محافظ های چشمی رایج مورد استفاده در صنایع در حذف پرتوهای مضر ناشی از قوس جوشکاری
  8. بررسي ارتباط اعتياد به اينترنت و سلامت عمومي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال تحصيلي 1393-1392
  9. بررسی اپیدمیولوژیک صدمات وسیله نقلیه موتوری در متوفیان با سابقه مصرف مواد غیرقانونی ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی استان تهران در سال 92
  10. بررسي عوامل خطر رانندگی با سرعت غیر مجاز در جاده  های بین شهری استان تهران
تنظیمات قالب