×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

800x600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

1. بررسي ميزان نيترات ، ازت و فسفر در منابع آب سطحي تغذيه کننده سد مخزني تهم زنجان در زمستان 1393 و بهار 1394

2. بررسي عوامل مرتبط با مرگ عابران پياده در سوانح ترافيکي استان تهران و البرز با استفاده از داده هاي پليس و پزشکي قانوني در سال1392

3. بررسی ارتباط بین مواجهه شغلی گرد و غبار هوابرد سیایس کریستالی با ظرفیت ریوی کارگران ماهیچه گیری یک کارخانه ریخته گری

4. مطالعه نقش مراقبت والدين بر خطر سقوط در کودکان 2 تا 5 ساله در تهران : يک مطالعه روانسنجي و مورد- شاهدي

5. بررسی اپیدمیولوژی مرگ و میر عابرین پیاده در سوانح ترافیکی ایران با استفاده از داده های پزشکی قانونی در سال 1391

6. تحلیل عوامل خطر مرتبط با مرگ و مصدومیت ناشی ازسوانح ترافیکی در رانندگان سالمند در ایران

7. بررسی عوامل مرتبط با مرگ ناشی از سوانح ترافیکی در عابران سالمند در ایران

8. مطالعه تطبیقی الگوی اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح ترافیکی سالمندان عابر پیاده

9. مطالعه تطبیقی الگوی اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح ترافیکی سالمندان راننده   

10. بررسی حذف رنگ اسید سیانین R5  توسط نانو ذرات اکسید منیزیم تثبیت شده بر روی شیشه از محلول آبی سنتتیک

تنظیمات قالب