پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1180
 بازدید امروز : 53
 کل بازدید : 324620
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
بروزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1398/06/17
صفحه اصلي >  اولویت های پژوهشی  

ردیف

عناوین اولویت های تحقیقاتی

 مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

اولویت

سوانح ترافیکی

1

بررسی اپیدمیولوژی و تعیین بار ناشی از انواع سوانح ترافیکی در ایران

3

2

تعیین عوامل موثر در مصدومیت های عابران پیاده، دوچرخه سواران، موتورسیکلت سواران و خودروها    

1

3

هزینه اثر بخشی مداخلات موثر در رخداد سوانح ترافیکی در ایران

7

4

بررسی رفتارهای نا ایمن و ضد اجتماعی در ترافیک 

4

5

بررسی نقش آموزش و تعیین شیوه های مناسب آموزش در پیشگیری از سوانح ترافیکی

4

6

بررسی مراقبت های پیش بیمارستانی، بیمارستانی و توانبخشی در مصدومان سوانح ترافیکی 

7

7

ارزیابی معاینات پزشکی برای صدور گواهینامه رانندگی در ایران

6

8

اعتبار سنجی ثبت اطلاعات مربوط به سوانح ترافیکی در ایران

6

9

امکان سنجی چشم انداز صفر در سوانح ترافیکی مرگبار در ایران

8

10

بررسی مدیریت سوانح ترافیکی و تعیین اثرات متقابل ایمنی وسیله نقلیه، راه و عوامل انسانی در این سوانح

8

1

چالش های و راهکار های استقرار دورنمای صفر در جمهوری اسلامی ایران

3

2

چالش های و راهکارهای بهبود Visibility در کاربران راه در ایران

5

3

توانمندسازی ایران در راستای عضویت در شبکه جهانی جامعه ایمن: چالش های و راهکارهای پیش رو

11

4

چالش ها و راهکارهای بهبود مدیریت سرعت در ایران

2

5

بررسی عوامل موثر در استفاده از کمربند ایمنی در سرنشینان عقب خودروها

5

6

ارزیابی مداخلات آموزشی صورت گرفته در خصوص تغییر رفتار کاربران راه

10

7

امکان سنجی استقرای Injury surveillance  Road traffic  در ایران

7

8

ارتقای ایمنی عابرین پیاده در برابر مصدومیت های ترافیکی

3

9

امکان سنجی استقرار Policy evaluation حوادث ترافیکی در ایران

4

10

ارزیابی مداخلات انجام شده توسط سازمان های مسئول برای حوادث ترافیکی

5

بلایای طبیعی

1

بررسي راههاي مشاركت ارگانهاي مختلف مانند وزارت مسكن،آتش نشاني و غيره.با وزارت بهداشت و درمان، جهت تعيين حيطه هاي مشترك و تدوين استراتژيهاي مناسب براي مقابله با بلايا و بحران ها

1

2

بررسی هزينه فايده فعاليتهاي بهداشتی كاهش خطر در تمام سطوح، و ادغام اين روشها در فرايندهاي تصميم گيري در تمام سطوح منطقه اي، ملي و محلی 

2

3

ايجاد سيستم ثبت آمار و اطلاعات قبل و بعد از بلايا

3

4

بررسی اپیدمیولوژی و تعیین بار بیماری ها و آسیب های ناشی از بلایا ی طبیعی و غیر طبیعی

4

5

تدوين روشهایی(Methods) براي ارزيابي هاي پيش بيني كننده چند عاملي و تحليل اجتماعي اقتصادی

5

6

تجزيه و تحليل فاصله (Gap analysis) در بلايا طبق استراتژي يوكوهاما ژاپن در سال 1994، شامل:

6

1.      نحوه مديريت و اداره كردن: چارچوب سازماني، قانوني و سياست گذاري

2.      تعيين خطر،ارزيابي، پايش و اخطار زودرس قبل از بروز بلایا

3.       مديريت دانش و آموزش در بلايا و بحرانها (بهداشتی)

4.      كاهش عوامل خطر زير بنايي( بهداشتی )

5.      آمادگي براي عكس العمل و بهبود اثر بخش ( بهداشتی و درمانی )

**تمام موارد فوق با توجه به حيطه وسيع بلاياي طبيعي (زلزله، سيل، قحطي يا خشكسالي ، طوفانهاو...)و در حیطه بهداشتی، مورد بررسی قرار می گیرد .

 

7

نگرش جنسيتي(Gender)بعنوان بخشي از سياستها، برنامه و فرايندهاي تصميم گيري در مديريت بلايا و بحران و نقش آن در بروز مصدومیت ها

7

8

بررسي چگونگي امكان رسيدگي به گروههاي خاص در معرض خطرو آسیب پذیر مانند سالمندان (در خانه هاي سالمندان) كودكان(درمهد كودك ها، مدارس و .....) و تدوین راهکار و الگوهای مناسب کشور ایران

8

9

بررسي امكانات و منابع لازم براي مقابله با استرسهاي روحي و رواني پس از بلاياPTSD (خصوصاً در نوزادان كودكان، زنان باردار و سالمندان ، معلولين )

9

10

تدوين روشهايي جهت همه گير نمودن بيمه خسارات در بلاياي طبيعي و غیر طبیعی در كشور

10

مصدومیت های سالمندی

1

اپیدمیولوژی سقوط در سالمندان

1

2

مداخله برای کاهش عوامل خطر سقوط سالمندان

4

3

خشونت  -  سالمندی

5

4

سیاست گذاری و مداخله در کاهش عوامل خطر فیزیکی سقوط درمنزل سالمند

6

5

بررسی ساختار فیزیکی  و عوامل خطر موثر در سقوط سالمندان در مراکز نگهداری

2

6

شناسایی عوامل خطر رانندگی سالمندان( درون شهری – برون شهری)

3

7

شناسایی عوامل خطر سوانح ترافیکی سالمندان عابر پیاده

4

8

ترویج تمرینات فیزیکی در بین سالمندان با هدف کاهش سقوط سالمند

7

9

راهکارهای ارتقای سبک زندگی ایمن سالمند

7

10

راهکارهای پیشگیرانه قبل از سالمندی برای داشتن جامعه سالمند سالم

1

اپیدمیولوژی

1

تغییرات رفتاری در افراد جامعه و پیشگیری از پیامد های احتمالی

5

2

 تشخیص و مدیریت درمانی غلط در بیماران ( دلایل و چالش ها و راهکار ها)

1

3

چالش های تحقیقات فارماکواپیدمیولوژی در ایران ( دلایل و راه کار ها)

6

4

مشکلات و محدودیت های سیستم های ثبت بیماری ها در ایران 

3

5

بررسی کاربرد نتایج تحقیقات بالینی در ایران  

3

6

هزینه اثر بخشی نحوه ارائه خدمات درمانی در ایران   

2

7

چالش ها و محدودیتهای پزشکی و دندان پزشکی مبتنی بر شواهد در ایران

4

8

اعتیاد و راهکار های مقابله با آن

2

مصدومیت های عمدی

1

بررسی بار بیماری های ناشی از حوادث عمدی (خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

 

4

2

بررسی علل مساعد کننده خشونت های ناشی از حوادث عمدی(خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

3

3

بررسی پیش آگهی بیماران دچار خشونت ناشی از حوادث عمدی(خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

5

4

بار مالی ناشی از خشونت ناشی از حوادث عمدی (خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

4

5

بررسی و تحلیل  نقش توصیه های دین مبین اسلام در مورد پیشگیری از صدمات عمدی (خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

1

6

بررسی میزان آگاهی و نگرش و عملکرد افراد در پیشگیری از حوادث عمدی(خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

2

7

پیاده سازی و اجرای سیستم ثبت حوادث عمدی(خشونت بر علیه زنان، کودک آزاری، خودکشی ها، ضرب و جرح های خیابانی، زور گیری و قلدری، بی توجهی به سالمندان)  

4

اقتصاد- سلامت

1

محاسبه بار اقتصادی بیماریهای دوره سالمندی مانند سقوط، پارکینسون و ...

1

2

محاسبه بار اقتصادی مصدومیت ها، بیماریها و مرگ ناشی از بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل در کشور

1

3

بررسی ارتباط بین ترافیک و ایمنی جاده ای با ترند رشد اقتصادی در ایران

1

4

بررسی ارتباط بین مرگ و میر جاده ای و رشد اقتصادی در ایران

4

5

محاسبه بار اقتصادی بیماریها و مرگ ناشی از سوانح و ترافیک جاده ای

5

6

محاسبه بار اقتصادی ناشی از مصدومیت های ورزشی در کشور

2

7

محاسبه بار اقتصادی ناشی از مصدومیت های شغلی (کشاورزان ، کارگران و ...)

2

8

مطالعات هزینه اثر بخشی مداخلات مختلف ارتقای ایمنی شغلی(کارگران و ...)

3

9

ارزیابی عملکرد و محاسبه میزان کارایی در استفاده از منابع در مراکز 115 فوریتهای پزشکی در سطح کشور

6

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی، ساختمان شماره 2

تلفن : 23871 - 021
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.