در سال 1390 اولین دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی، در سال 1391 با افزایش ظرفیت این رشته دو دانشجو و در سال 1392  یک دانشجو پذیرفته شد.

 

در مجموع تاکنون 6 دانشجو در این دوره مشغول به تحصیل بودند که 3 نفر از آنها فارغ التحصیل شده اند.

 

 

 

دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی و عناوین پایان نامه آن ها:

 

 

فایل‌ها