چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2866
 بازدید امروز : 88
 کل بازدید : 188826
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
بروزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1392/09/05
صفحه اصلي > گروه های علمي > مصدومیت های ناشی از بلایای طبیعی > اولویت های تحقیقاتی  

1. تعيين ميزان آسيب پذيري جسمي ، اجتماعي، اقتصادي و محيطي جوامع در تعامل با بلايا و تعيين فرايندها و عواملي كه موجب افزايش آسيب پذيري مي شوند.

2. تعيين و پیش بینی سوانح و خطرات، ناشي از عوامل آب وهوايي در كشور

3. تجزيه و تحليل فاصله (Gap analysis) در بلايا طبق استراتژي يوكوهاما ژاپن در سال 1994، شامل:

4. نحوه مديريت و اداره كردن: چارچوب سازماني، قانوني و سياست گذاري

5. تعيين خطر، ارزيابي، پايش و اخطار زودرس قبل از بروز بلایا .

6. مديريت دانش و آموزش در بلايا و بحرانها (بهداشتی )

7. كاهش عوامل خطر زير بنايي( بهداشتی )

8. آمادگي براي عكس العمل و بهبود اثر بخش ( بهداشتی و درمانی )

** تمام موارد فوق با توجه به حيطه وسيع بلاياي طبيعي (زلزله، سيل، قحطي يا خشكسالي ، طوفانهاو...)و در حیطه بهداشتی، مورد بررسی قرار می گیرد.

9. نگرش جنسيتي(Gender)بعنوان بخشي از سياستها، برنامه و فرايندهاي تصميم گيري در مديريت بلايا و بحران و نقش آن در بروز مصدومیت ها .

10 . بررسي ميزان توانمندسازي جوامع و مسئوولين محلي در دسترسي به اطلاعات و منابع جهت كاهش خطر بلايا

11. بررسي وضعيت هماهنگي و همكاريهاي منطقه اي (regional) در حيطه كاهش خطر بلايا (ارزيابي وضعيت موجود در كشور از نظر ارتباطات بين المللي) با كشورهاي منطقه و خارج از منطقه در ابعاد علمي، مالي و ....

12. ارتقاء فرهنگ پيشگيري از طريق بسيج منابع كافي براي كاهش خطر بلايا

13. بررسي موضوع كاهش خطر بلايادرزمينه توسعه پايدار كشور

14. بررسي وضعيت امكانات مقابله با بلايا در مراحل مختلف قبل از وقوع، حين وقوع، پس از وقوع با در نظر داشتن توانبخشي و بازسازي متعاقب بلايا

15. بررسي كاهش خطر بلايا، بعنوان يك اولويت ملي و محلي با زبر بناي سازماني قوي جهت اجرا.

16. بررسي ميزان حمايتهاي بخش دولتي و خصوصي از برنامه هاي مقابله با بلايا

17. بررسي ميزان دانش، نوآوري و آموزش انجام شده براي ايجاد فرهنگ ايمني

18. تدوين روشهایی(methods)براي ارزيابي هاي پيش بيني كننده چند عاملي و تحليل اجتماعي اقتصادي 19. هزينه فايده از فعاليتهاي بهداشتی كاهش خطر در تمام سطوح، و ادغام اين روشها در فرايندهاي تصميم گيري در تمام سطوح منطقه اي، ملي و محلي

20 . بررسي دوره اي ميزان آمادگي و اثر بخش بودن برنامه ها و سياستهاي مقابله با بحران

21. بررسي وضعيت آمادگي و امكانات بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني براي مقابله با بلاياي احتمالي و راههاي تقويت آمادگي آنها .

22. برسي و مقايسه برنامه و استراتژي كاهش خطر بلايا در ايران با برنامه های سازمان ملل متحد یا بین المللی .

23. بررسي وضعيت و امكانات تامين مواد غذايي و آب آشاميدني سا لم در بلاياي مختلف مثل زلزله، سيل ، طوفان و غيره در كشور

24. بررسي چگونگي امكان رسيدگي به گروههاي خاص در معرض خطر مانند سالمندان (در خانه هاي سالمندان) كودكان(درمهد كودك ها، مدارس و .....)

25. راههاي آماده سازي كودكان براي مواجهه با بلاياي مختلف مثل زلزله ، سيل ، جنگ و غيره

26.تعيين امكانات و پيش بيني هاي احتمالي براي دفن اجساد، پناهگاههاي موقت، دفع مواد زايد، حيوانات وامكان انتقال بيماريهاي مختلف از طريق آنها ، حمل بيماران، امداد رساني

27. بررسی ميزان آمادگي و آگاهی جامعه در مقابل بيوتروريسم و نحوه مقابله با آن .

28. سيستم مراقبت و گزارش دهي جهت شناسايي بيماريهاي نوپديد بعد از بحران

29. تعيين نقاط حادثه خیز و آسيب پذير جهت فراهم نمودن امكان تخليه بموقع،وآموزش بهداشت اهالي

30. تعيين مقاومت ساختمانهاي مراكز بهداشتي اماني(بيمارستانها) در مقابل زلزله وساير بلايا مثل آتش سوزي و غيره

31. بررسي امكانات و منابع لازم براي مقابله با استرسهاي روحي و رواني پس از بلاياPTSD (خصوصاً در نوزادان كودكان، زنان باردار و سالمندان ، معلولين )

32. تدوين روشهايي جهت همه گير نمودن بيمه خسارات در بلاياي طبيعي و مصنوعي در كشور

33. استراتژي هاي آمادگي مالي جهت تطابق با بلاياي طبيعي و ساير بحرانها .

34. ايجاد سيستم ثبت آمار و اطلاعات قبل و بعد از بلايا.

35. بررسي روشهاي اطلاع رساني به قربانيان قبل و بعد از بلايا جهت پيشگيري از هرج و مرج، استفاده در ست و بموقع از امكانات موجود و امكان رعايت عدالت در توزيع منابع.

36. چگونگي كمك رساني بهداشتی به زنان بارداروكودكان بي سرپرست شده وامكانات لازم(مانند شیر خشک و غیره.)در محل نگهداري از آنها،

37. بررسي و تقويت راههاي ارتقاء مشاركت مردم قبل ، حين و پس از وقوع بلايا بطور مستمر

38. بررسي اولويتهاي تحقيقاتي مربوط به كودكان در مواقع عمليات تروريستي (تروما، سوختگي)

30. بررسي اثرات تغييرات آب وهوايي بر وقوع بلاياي طبيعي يا مصنوعي

40. بررسي ميزان آگاهي و نگرش افراد جامعه در سطوح مختلف نسبت به بلاياي طبيعي و ارائه راهكارهاي آموزشي و...

41. بررسي راههاي مشاركت ارگانهاي مختلف مانند وزارت مسكن،آتش نشاني و غيره.با وزارت بهداشت و درمان، جهت تعيين حيطه هاي مشترك و تدوين استراتژيهاي مناسب براي مقابله با بلاياوبحران ها.

42. خدمات بهداشت باروری در بحران.

43. تاثیر بحران بر سلامت امداد رسانان.

44. کمک به کودکان در سازش با بلایا ی طبیعی .

45. بیماریهای شایع کودکان پس از بحران .

46 . کنترل عفونت و اداره اجساد در بلایای طبیعی .

47 . اولویتهای آموزشی مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه به روانپرستاران .

48 . برنامه ریزی بهداشتی در بلایا و مدیریت اضطراری .

49 . میزان آمادگی مواجهه با حوادث غیر مترقبه در بخش های مختلف سیتم بهداشتی .

 

 
مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی - نرسیده به بیمارستان آیت الله طالقانی- ساختمان شماره دو ستاد- طبقه هفتم

تلفکس: 22439980 - 021
 

 

 

   تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.